Lokaty – jakie są i czym się różnią?

W ostatnich latach lokaty nie są najbardziej intratnym instrumentem inwestycyjnym, ale mimo to wciąż cieszą się sporą popularnością. Głównym powodem jest znikomy poziom ryzyka. Swoje oszczędności lokują w ten sposób osoby, które nie są przekonane do ryzykownych funduszy inwestycyjnych, giełdy papierów wartościowych czy obrotu kryptowalutami. Dla takich posiadaczy jakiegokolwiek kapitału najlepszym rozwiązaniem są właśnie lokaty. Trzeba jedynie zdecydować się jaki rodzaj lokaty wybieramy i jaki typ naliczania odsetek będzie odnosił lepsze skutki.

Mały przewodnik po najpopularniejszych rodzajach lokat

Lokaty terminowe. Najpopularniejszy rodzaj lokaty i standardowy produkt każdego istniejącego banku. Klient powierza bankowi określoną kwotę na ustalony okres. Przez ten czas wpłacony kapitał generuje zysk naliczany na podstawie deklarowanego przez bank oprocentowania. Po upływie terminu bank wypłaca klientowi kwotę całościową, czyli wpłacony kapitał plus odsetki. Lokaty terminowe mogą być zakładane na różne okresy, zależnie od oferty banku. Istnieje możliwość zerwania lokaty przed terminem, jednak wtedy trzeba się liczyć ze stratą odsetek, zostanie wypłacony jedynie pierwotny kapitał.

Lokaty jednodniowe. To coraz mniej popularny rodzaj lokaty, które oferowane są przez kilka banków. Pomysł powstał jakiś czas temu w odpowiedzi na wprowadzenie podatku Belki i był sposobem na obejście tego obowiązku. Depozyt składa się do 21:00, a około 9:00 wypłacana jest kwota podstawowa z odsetkami. To dobry sposób jedynie dla bardzo dużych kwot.

Lokaty strukturyzowane. Produkt dla nieco odważniejszych inwestorów, ponieważ tutaj kapitał dzieli się na dwie części: bezpieczną i ryzykowną. Ta pierwsza leży sobie i zyskujemy na odsetkach, a druga jest inwestowana. Zwykle inwestuje się takie środki w bardziej bezpieczne instrumenty, jak np. obligacje skarbowe. To rodzaj lokaty przewidziany zwykle na inwestycje długoterminowe.

Lokaty progresywne. To rodzaj depozytu terminowego, którego oprocentowanie w skali roku rośnie z czasem, np. w progach: 2% w pierwszych czterech miesiącach, 3,5% od piątego miesiąca, a 5% w dwunastym miesiącu lokaty. Zaletą takiej lokaty, jest możliwość jej zerwania, odsetki zostaną wypłacone w wysokości naliczonej do tego momentu.

Lokaty rentierskie. Czas trwania to minimum rok, a oferta skierowana jest wyłącznie do osób z większym kapitałem. Zwykle próg minimalny wpłaty jest bardzo wysoki, np. 100 tys. zł. Zaletą jest bieżąca wypłata odsetek, np. co miesiąc lub co kwartał.

Rodzaje oprocentowania

Oprócz wyboru odpowiedniej lokaty należy zwrócić także uwagę na proponowany sposób naliczania odsetek. Może to być oprocentowanie stałe, czyli przez cały okres trwania lokaty takie samo. Dzięki temu znamy z góry zysk, jaki uzyskamy z inwestycji. Inny rodzaj to oprocentowanie zmienne, uzależnione od wielu czynników, a głównie do wysokości stóp procentowych.

Ciekawym rodzajem oprocentowania zmiennego jest oprocentowanie progresywne. W tym przypadku następuje w czasie trwania lokaty kapitalizacja środków, np. 6 lub 12 miesiącach. Oznacza to, że dotychczasowy zysk doliczany jest do kapitału podstawowego, a następnie cała ta suma podlega dalszemu oprocentowaniu. To dość korzystna wersja, którą warto się zainteresować.

Wybierając rodzaj lokaty warto też zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy oprocentowaniem nominalnym a rzeczywistym. To drugie kryje sobie prawdziwe informacje o zysku, jaki osiągniemy, ponieważ uwzględnia wysokość inflacji i podatki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *